edc
1313590289_FaceBook_128x128460x60_baner.gif
Jogi közlemény
Felhasználási feltételek

Alábbiakban Ön és a BY NATURE HUNGARY között létrejött jogi megállapodás feltételei olvashatóak. A weboldal elérésével, böngészésével és használatával Ön elismeri, hogy elolvasta, megértette és magára nézve kötelezőnek fogadja el ezen feltételeket, továbbá eleget tesz a hatályos jogszabályoknak és előírásoknak, beleértve az exportra és a re-exportra vonatkozó jogszabályokat és előírásokat is. Amennyiben nem fogadja el ezen feltételeket, kérjük NE használja ezt az oldalt.

A BY NATURE HUNGARY külön értesítés nélkül, bármikor módosíthatja ezen Felhasználási feltételeket, valamint az oldalon szereplő bármely más információt, a jelenlegi közzététel frissítésével. A BY NATURE HUNGARY mindenkor fenntartja magának a jogot a termékek, szolgáltatások illetve programok előzetes figyelmeztetés nélküli fejlesztésére vagy változtatására.

Általános rendelkezések

Ez a weboldal szellemi alkotásokat és a szerzői jog hatálya alá eső információkat tartalmaz, melyekre vonatkozó feltételek figyelembe vétele és követése kötelező. Az erre vonatkozó információk megtekintése érdekében kérjük, kattintson a "Szerzői jogi és védjegy információ" fülre.

Sem az oldal, sem a rajta található információ nem másolható, hozható nyilvánosságra, tehető közzé az interneten, továbbítható, terjeszthető, sem más, származékos mű készítéséhez nem használható fel a BY NATURE HUNGARY előzetes írásos hozzájárulása nélkül, kivéve a BY NATURE HUNGARY által nyújtott nem kizárólagos, át nem ruházható, korlátozott engedélyt ezen oldal eléréséhez és megjelenítéséhez kizárólag az Ön saját számítógépén, nem kereskedelmi, egyéni felhasználás céljából. Ezen engedély feltétele, hogy Ön nem módosítja az oldalon megjelent tartalmat, nem sérti meg a szerzői jogokat, védjegyeket, és más szellemi alkotásokra vonatkozó előírásokat, valamint elfogad minden, az oldalon található tartalomhoz kapcsolódó, vagy egyéb módon közzétett feltételt. Az előbb említettekkel szemben minden, az oldalon elérhető, arról letöltött, vagy egyéb módon használt, saját felhasználási feltételekkel rendelkező program vagy egyéb szerzői mű a rájuk vonatkozó feltételek szerint használható fel.

Amennyiben Ön nem tesz eleget az oldalra vonatkozó szerződési feltételeknek, kikötéseknek illetve közleményeknek, úgy minden Önre ruházott jog előzetes figyelmeztetés nélkül felmondásra kerül, továbbá Ön köteles azonnal megsemmisíteni minden birtokában lévő vagy felügyelete alatt álló, letöltött anyagot és azok másolatait. Az előző bekezdésben említett korlátozott felhasználási engedélyen kívül a BY NATURE HUNGARY nem nyújt sem kifejezett, sem hallgatólagos jogot vagy felhasználási engedélyt szabadalmak, védjegyek, szerzői művek vagy más szellemi tulajdonok használatához. Ezen oldal más weboldalra való tükrözése vagy egyéb más médiumban való bemutatása tilos.

Jogfenntartó nyilatkozatok

Az oldalon található információ helyessége, aktualitása és teljessége nem garantált, továbbá az oldal technikai pontatlanságokat és elírásokat is tartalmazhat. A BY NATURE HUNGARY nem vállal felelősséget (és kifejezetten kizár minden felelősséget) ezen oldal frissítéséért, azaz az oldalon megjelenő információk aktualitásáért vagy a közzétett információk teljességéért. Ennek megfelelően javasolt, hogy bármely szolgáltatást, terméket vagy egyéb itt közölt anyagot illető döntés előtt győződjön meg a közzétett információk hitelességéről és teljességéről.

A BY NATURE HUNGARY nem garantálja, hogy a bejelentett hibákat megoldja a BY NATURE HUNGARY, még akkor sem, ha a BY NATURE HUNGARY amellett dönt, hogy információt nyújt a probléma megoldása érdekében.

Bizalmas információk

A BY NATURE HUNGARY nem kíván bizalmas vagy más tulajdonát képző információkat fogadni a webhelyén keresztül. Felhívjuk a figyelmét, hogy a BY NATURE HUNGARY a hozzá küldött információkat és anyagokat NEM tekinti bizalmasan kezelendőnek. Bármilyen információ vagy anyag BY NATURE HUNGARY-hez történő elküldésével korlátlan és visszavonhatatlan joggal ruházza fel a BY NATURE HUNGARY-et arra, hogy az adott információkat vagy anyagokat lemásolja, interneten közzétegye, terjessze, nyilvánosságra hozza, előadja, módosítsa, származékos anyagokat készítsen belőlük, vagy más módon szabadon felhasználja azokat. Továbbá beleegyezését adja ahhoz is, hogy a BY NATURE HUNGARY szabadon felhasználhassa a hozzá bármilyen célból eljuttatott ötleteket, elképzeléseket, know-how-t, illetve technikai megoldásokat. Az Ön nevét azonban nem adjuk ki, és semmilyen egyéb módon nem hozzuk nyilvánosságra azt a tényt, hogy az anyagok vagy egyéb információk kitől származnak, a következő eseteket kivéve: (a) ha Ön feljogosít minket nevének felhasználására; vagy (b) ha előzetesen értesítjük Önt, hogy ennek a webhelynek bizonyos részeire eljuttatott anyagokat vagy egyéb információkat az Ön nevével együtt nyilvánosságra hozzuk, vagy egyéb módon felhasználjuk; vagy (c) ha erre jogszabályi előírás kötelez minket. Minden, a BY NATURE HUNGARY-nek termékek vagy szolgáltatások igénybevétele céljából küldött személyes azonosításra alkalmas információt az adatvédelmi irányelveink szerint kezelünk. A BY NATURE HUNGARY adatvédelmi irányelveinek megtekintése érdekében kérjük, kattintson az "Adatvédelem" fülre.

Globális elérhetőség

A BY NATURE HUNGARY által a weben közzétett információk tartalmazhatnak utalást vagy kereszthivatkozást olyan BY NATURE HUNGARY termékekre, programokra illetve szolgáltatásokra, amelyek az Ön országában még nincsenek forgalomban vagy nem elérhetőek. Az ilyen hivatkozások semmilyen módon nem jelentik azt, hogy a BY NATURE HUNGARY-nek szándékában áll bevezetni az említett termékeket, programokat vagy szolgáltatásokat az adott országban. A helyileg elérhető termékekkel, programokkal illetve szolgáltatásokkal kapcsolatos tájékoztatásért keresse fel a helyi BY NATURE üzleti képviseletet.

Üzleti kapcsolatok

Ezen oldal más, nem BY NATURE HUNGARY weboldalakra és forrásokra mutató hivatkozásokat tartalmazhat. A BY NATURE HUNGARY nem vállal semmiféle felelősséget, garanciát vagy egyéb kötelezettséget egyetlen nem BY NATURE HUNGARY weboldalért vagy harmadik félhez tartozó forrásért sem, melyre hivatkozás mutat vagy elérhető valamelyik BY NATURE HUNGARY oldalról. A nem BY NATURE HUNGARY webhelyre mutató hivatkozás nem jelenti azt, hogy a BY NATURE HUNGARY egyetért az adott webhely tartalmával, használatával vagy tulajdonosával. Továbbá a BY NATURE HUNGARY nem részese, és nem is vállal semmiféle felelősséget harmadik féllel bonyolított tranzakciókért, még ha Ön a BY NATURE HUNGARY valamely oldalán is szerzett tudomást e félről, vagy a BY NATURE HUNGARY valamely oldalán található hivatkozás segítségével jutott el hozzá. Ennek megfelelően Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy a BY NATURE HUNGARY nem felelős külső oldalak és források elérhetőségéért, továbbá nem felelős ezen oldalak és források tartalmáért, szolgáltatásaiért, termékeiért és egyéb ottani, vagy onnan elérhető anyagokért.

Amikor olyan weboldalakra látogat el, amely nem a BY NATURE HUNGARY-é, még ha azok tartalmazzák is a BY NATURE HUNGARY logóját, vegye figyelembe, hogy azok a BY NATURE HUNGARY-től függetlenek, és a BY NATURE HUNGARY-nek nincs befolyása az ilyen weboldalak tartalma felett. Az Ön felelőssége gondoskodni a szükséges óvintézkedésekről annak biztosítására, hogy mentes legyen vírusoktól, férgektől, trójai falovaktól és más, potenciálisan veszélyes programoktól, valamint, hogy az Ön által megfelelőnek tekintett módon védje adatait.

Hivatkozás elhelyezése

Minden, erre az oldalra mutató hivatkozás elhelyezéséhez a BY NATURE HUNGARY írásos hozzájárulása szükséges, kivéve azokat a hivatkozásokat, melyeknél a hivatkozás által aktivált további hivatkozás és oldalak (a) nem hoznak létre keretet ezen oldalon vagy használnak más módszereket, amelyek bármilyen módon megváltoztatják az oldal vizuális megjelenését; (b) nem tüntetik fel hamisan az Ön BY NATURE HUNGARY-hez fűződő viszonyát; (c) nem utalnak arra, hogy a BY NATURE HUNGARY egyetért Önnel vagy jóváhagyja az Ön weboldalát, szolgáltatásait vagy termékajánlatait; (d) valamint nem keltenek hamis vagy félrevezető benyomásokat a BY NATURE HUNGARY-vel kapcsolatban, vagy károsítják más módon a BY NATURE HUNGARY jóhírnevét és/vagy védjegyeit. Erre az oldalra mutató hivatkozás elhelyezésének további feltétele az, hogy Ön elfogadja, hogy a BY NATURE HUNGARY saját belátása szerint bármikor visszavonhatja az erre az oldalra mutató hivatkozás elhelyezésének engedélyét. Ilyen esetben Ön beleegyezik, hogy azonnal eltávolít minden, erre az oldalra mutató hivatkozást, és hogy beszünteti a BY NATURE HUNGARY védjegyek használatát.

Fordítások

Ezen weboldal bizonyos szövegrészei elérhetőek lesznek az angolon kívül más nyelveken is. A szöveget fordíthatja személy, illetve számítógépes program emberi közbeavatkozás vagy felülvizsgálat nélkül. Ezen fordítások az Ön kényelmét szolgálják, azonban a BY NATURE HUNGARY nem vállal semmiféle felelősséget és kötelezettséget a fordítás hitelességére és teljességére vonatkozóan, legyen az számítógép vagy ember által kivitelezett. A további feltételeket illetően kérjük, tanulmányozza az alábbi, Jótállási nyilatkozat című bekezdést.

JÓTÁLLÁSI NYILATKOZAT

EZ AZ OLDAL CSAK AZ ÖN SAJÁT FELELŐSSÉGÉRE HASZNÁLHATÓ. MINDEN ANYAG, INFORMÁCIÓ, TERMÉK, SZOFTVER, PROGRAM ÉS SZOLGÁLTATÁS "AHOGY VAN" ALAPON BIZTOSÍTOTT, MINDENFÉLE JÓTÁLLÁS ÉS SZAVATOSSÁG NÉLKÜL. A BY NATURE HUNGARY A JOGSZABÁLY ÁLTAL MEGENGEDETT MÉRTÉKIG HATÁROZOTTAN KIZÁR MINDEN KIFEJEZETT, HALLGATÓLAGOS, JOGSZABÁLYI ÉS EGYÉB JÓTÁLLÁST, SZAVATOSSÁGOT ÉS FELELŐSSÉGET, BELEÉRTVE, KORLÁTOZÁS NÉLKÜL, A FORGALOMKÉPESSÉG ÉS EGY BIZONYOS CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁG SZAVATOSSÁGÁT, VALAMINT A SZABADALMI ÉS A SZELLEMI ALKOTÁSOKRA VONATKOZÓ JOGSÉRTÉSEKET IS. A BY NATURE HUNGARY NEM VÁLLAL SEM JÓTÁLLÁST, SEM SZAVATOSSÁGOT ARRA, HOGY EZEN WEBOLDAL MŰKÖDÉSE ZAVARTALAN, BIZTONSÁGOS, HIBAMENTES ÉS NAPRAKÉSZ LESZ.

ÖN MEGÉRTI ÉS ELFOGADJA, HOGY AMENNYIBEN ANYAGOKAT, INFORMÁCIÓKAT, TERMÉKEKET, SZOFTVERT, PROGRAMOKAT VAGY SZOLGÁLTATÁSOKAT TÖLT LE VAGY MÁS MÓDON IGÉNYBE VESZ, EZT A SAJÁT BELÁTÁSA SZERINT ÉS KOCKÁZATÁRA TESZI, ÉS HOGY KIZÁRÓLAG ÖN FELELŐS MINDEN ESETLEGESEN FELMERÜLŐ KÁRÉRT, BELEÉRTVE AZ ADATVESZTÉST VAGY A SZÁMÍTÓGÉPES RENDSZERÉBEN KELETKEZETT KÁROKAT.

EGYES ÁLLAMOK TÖRVÉNYEI NEM ENGEDIK MEG A JÓTÁLLÁS KIZÁRÁSÁT, ÍGY A FENT EMLÍTETT KIZÁRÁSOK ESETLEGESEN NEM VONATKOZNAK ÖNRE.

FELELŐSSÉGKORLÁTOZÁS

A BY NATURE HUNGARY SEMMILYEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT SEMMILYEN FÉL FELÉ NEM VÁLLAL FELELŐSSÉGET A JELEN WEBHELY, VAGY INNEN BÁRMELY MÁS, HIVATKOZÁSON KERESZTÜL ELÉRHETŐ WEBOLDAL HASZNÁLATÁBÓL EREDŐ VAGY AZZAL ÖSSZEFÜGGÉSBE HOZHATÓ, VAGY BÁRMELY EGYÉB ANYAG, INFORMÁCIÓ, TERMÉK VAGY SZOLGÁLTATÁS HASZNÁLATÁBÓL, LETÖLTÉSÉBŐL VAGY ELÉRÉSÉBŐL ADÓDÓ SEMMILYEN KÖZVETLEN, KÖZVETETT, VÉLETLEN, KÜLÖNLEGES, KÖVETKEZMÉNY VAGY EGYÉB KÁRÉRT, IDEÉRTVE ÉRTÉKHATÁR NÉLKÜL BÁRMILYEN ELMARADT HASZNOT, AZ ÜZLETMENET MEGSZAKADÁSÁT, VÁRT MEGTAKARÍTÁSOK ELVESZTÉSÉT, PROGRAMOK VAGY EGYÉB ADATOK ELVESZTÉSÉT, MÉG AKKOR SEM, HA A BY NATURE HUNGARY FIGYELMÉT KIFEJEZETTEN FEL IS HÍVTÁK AZ ILYEN KÁROK FELMERÜLÉSÉNEK LEHETŐSÉGÉRE. A FELELŐSSÉGVÁLLALÁS KIZÁRÁSA ÉS JOGLEMONDÁS MINDEN ESHETŐSÉGRE VONATKOZIK, AKÁR SZERZŐDÉS, JÓTÁLLÁS, SZERZŐDÉSEN KÍVÜLI KÁROKOZÁS VAGY MÁS TÉNYÁLLÁS ANNAK A JOGI ALAPJA.

Ezen a weboldalon kínált egyes anyagokra, információkra, termékekre, szoftverekre és szolgáltatásokra további vagy eltérő feltételek vonatkozhatnak. Ellentmondás esetén ezek a kiegészítő, eltérő feltételek, kikötések és közlemények érvényesülnek a jelen Felhasználási feltételekben foglaltakkal szemben. Kérjük, tekintse meg a vonatkozó megállapodásokat, illetve közleményeket.